CASA Teixidó

Casa Teixidó, Embotits Esterri, actualment és una carnisseria ubicada a la localitat d’Esterri d’Àneu. És una petita carnisseria de poble amb una gran història al darrera, ja que es tracta d’un negoci familiar que ha anat passant de generació en generació, fins arribar actualment a la tercera.

Tot es va originar cap als anys trenta, quan al poble d’Esterri hi havia un gran nombre de treballadors que s’encarregaven de construir noves infraestructures pel poble i per la comarca. En aquell moment, el que avui seria el padrí de la casa, que vivia a Unarre, va baixar fins a
Esterri d’Àneu i va comprar una casa, casa Teixidó, amb la idea d’obrir una carnisseria per poder subministrar-los.

A les hores es dedicava a anar caminant als pobles veïns per comprar el bestiar, per després matar-lo i vendre’l a la carnisseria, fins a poder-se comprar un camió. D’aquesta manera, el Josep i les seves germanes van obrir un bar i una carnisseria coneguts com a Casa Teixidó. Més
endavant es va decidir tancar el bar i obrir únicament la carnisseria, que passà a conèixer-se amb el nom actual de Carns Teixidó. Durant tot aquest transcurs, va ser quan la segona generació va començar a treballar al negoci de casa. La producció era 100% pròpia, es dedicaven a la cria i a l’engreix d’ovelles, porcs i vedells, que posteriorment serien matats i subministrats a la carnisseria. Tot el que es venia era de matança pròpia, establint així un cercle tancat de producció.

Amb el pas del temps el poble va anar creixent i conseqüentment van augmentar les demandes de la carnisseria, motiu pel qual es va decidir obrir un obrador, destinat al d’especejament i embotiment de la carn, i va ser quan es va obrir Embotits Esterri. Arribats en aquest punt, el negoci estava format per la carnisseria; Carns Teixidó, destinada a la venta directa al consumidor i per l’obrador; Embotits Esterri, destinat a la venda a l’engròs, restauració i l’hosteleria.

A dia d’avui els encarregats de seguir endavant amb la carnisseria ja són la tercera generació, amb la intenció de recuperar el cercle tancat de venta i producció mitjançant la cria pròpia dels animals.